תקנון האתר:

החתול והכלב הנו אתר לשיווק מזון וציוד לבעלי חיים ללקוחות פרטיים המנוהל ע”י החתול והכלב ע.מ 300948841 והשימוש ו/או הקניה בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא אותו בקפידה, שכן ביצוע פעולה ו/או רכישה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

 

תנאי השתתפות:

רשאי לבצע רכישה כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, אשר הונפק עבורו כחוק מאחת מחברות האשראי הישראליות.

 

החזרה והחלפת מוצרים:

 

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר מבינהם.

ב. הודעה על הביטול תימסר בדוא”ל או בטלפון שירות הלקוחות שלנו 03-5616646 .

ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם ואו בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע ואו כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו במעמד קבלת המוצר בסניף שלנו הבנים 12 הוד השרון , בניכוי עלות המשלוח (25 ש”ח) כמפורט בתקנון ובנוסף ישא הלקוח בעלות ביטול בשיעור 5% משווי המוצר או המוצרים שהוחזרו.

ד.  החזרת שקי מזון בשל פגם או אי התאמה תבוצע תוך 14 יום מיום האספקה. לא ניתן להחזיר שקי מזון שתכולתם פחות מ-90 % ממשקלם המקורי.

ה. המוצר יוחזר באריזתו המקורית ללא פגם או שימוש כולל טיקט.

ו. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

זמינות המוצרים:

האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

 

פרטי המשתמש:

לצורך הרכישה באתר, תתבקש לספק את הפרטים הבאים:

שם מלא, כתובת, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון .

 

מסירת פרטים אישיים שאינם נכונים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים שאינם נכונים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

ללא מסירת כל הפרטים המלאים הנ”ל, לא תושלם פעולת הרכישה.

מבלי לפגוע באמור לעיל, במקרה של תשלום באשראי השלמת הרכישה תלויה באישור חברת האשראי.

 

הגבלת אחריות

האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר אמין, במקרים בהם תתגלנה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה חבות החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

 

ביטול הזמנה:

החתול והכלב שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש

או טעות טכנית בהצגת המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום. במקרה כזה, תשלח הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון, כפי שנמסר ע”י הרוכש בתהליך הרכישה.

תנאים נוספים:

  1. החנות או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
  2. האתר או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים,

אלא אם האחור נגרם בשל רשלנות העסק:

  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
  2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור או הובלת המוצרים.
  3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית האתר או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

החתול והכלב

טל”ח